خرما


خرما میوهء درخت  "نخل" از تیره ی درختان گرمسیری است، میوه ای دارای هسته ای سخت و پوستی نازک و طعمی شیرین که با پوست و یا بدون پوست مورد استفاده قرار میگیرد، حتی بومی های برخی از مناطق جنوبی ایران  هسته ی آن را آسیاب کرده و از آرد حاصله در تهیه نان و برخی غذاهای محلی استفاده می کنند.

میوه رسیده خرما بسته به نوع آن به رنگ های قهوه ای روشن، قهوه‏ ای و قهوه ‏ای تیره مایل به سیاه می‏باشند و گوشتی شیرین دارای یک هسته بلند است که به صورت خوشه های بزرگ ظاهر میشود.

خرما دارای خواص بسیار زیادی از جمله بازگشت انرژی و جوانی از دست رفته است.