تاکید بر ضرورت اجرایی شدن توافقات اقتصادی و کشاورزی ایران و فنلاند


در دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی با معاون امور اقتصادی و اشتغال فنلاند، نمایندگان دو کشور بر ضرورت اجرایی شدن توافقات اقتصادی و کشاورزی تاکید کردند.